7. Jak za pomocą planowania przejść do działania?

7. Jak za pomocą planowania przejść do działania?